Säkerhet

Översiktsplan över Arena Varberg
Säkerhets- och brandrutiner
 • Arrangören skall ha en evenemangsansvarig på plats under hela hyrtiden.
 • Arrangören är ansvarig för gästens/besökarens säkerhet:

– Utrymningsplaner sitter uppsatta på ett antal olika ställen.

– Var uppmärksam på var brandsläckare och brandskåp är placerade.

– Ta reda på var hjärtstartaren är placerad.

– Ta inte in fler personer än vad lokalerna är avsedda för.

– Närmsta uppsamlingsplats finns längst ned på stora parkeringen utanför huvudentrén.

– Se till att dina besökare, servicepersonal och/eller gästande lag vet vilka säkerhets- och brandrutiner (utrymningsinformation) och regler som gäller.

 

 • Arena Varberg bär ansvaret för det som berör anläggningen, till exempel att utrymningsvägar är fria och att brandvakt och evenemangsansvarig är informerad om anläggningen och dess byggnadstekniska brandskydd. Arena Varberg ansvarar också för att lokaler med tillhörande inredning uppfyller krav gällande brandsäkerhet, som till exempel dörrar och material.
 • Restauratören bär ansvaret för sin verksamhet vilket till exempel innebär att inte servera för berusade personer alkohol. All försäljning av mat och dryck ska ske genom restauratören.
 • Om rök används i föreställningen måste detta meddelas senast 14 dagar före evenemanget och brandlarmet stängas av. Detta medför en kostnad för brandvakt som debiteras arrangören.
 • Arrangören ansvarar för att ljudnivån under arrangemanget ligger inom ramen för gällande lagstiftning och hälsoskyddskrav. Eventuell tillsynsavgift betalas av arrangören.
 • Allt som riggas på Arena Varberg måste ske av person med erforderlig utbildning samt vara dubbelsäkrat för att inte skada någon person. Rådfråga alltid personal på Arena Varberg innan upphängning sker och respektera angivna maxvärden i vikt. Även golven i de olika lokalerna har en maxvikt per ytenhet som måste respekteras.
 • Alla gångar är att betraktas som utrymningsvägar. Utrymningsvägar, nödutgångar, brandredskap, larmknappar och skyltar får aldrig blockeras eller skymmas, varken från utsidan eller insidan.
 • Rullstolsplatser finns högst upp på läktarna, i markhöjd, så att de lätt ska kunna ta sig ut vid utrymning. Ta ej in rullstolar på parkett.
 • Beställaren/Arrangören ansvarar för och försäkrar all egendom som förs in på Arena Varberg.
Vid brand
 • Arrangör öppnar nödutgångar/räddningsvägar.
 • Arrangör leder ut gästerna/besökarna till uppsamlingsplatsen som finns längst bort på den stora parkeringen vid huvudentrén – agera lugnt, tydligt och med pondus.
 • Lämna inte uppsamlingsplatsen förrän du har fått klartecken från räddningstjänst.
 • OBS! Använd inte hissen.
 • AV är utrustad med ett brandlarm som har automatkoppling till räddningstjänsten.
 • Arrangör debiteras för eventuellt falsklarm.
Tillstånd
 • Arrangören ansvarar för besökarens säkerhet och ska därför skicka in ansökan enligt ordningslagen till polismyndigheten. Att göra anmälningen av ditt event till polismyndigheten i Varberg kostar ingenting men myndigheten behöver den för att kunna avgöra antal ordningsvakter/värdar. Dessa bekostas av arrangören. Ansökan görs online via följande formular: https://etjanster.polisen.se/etillstand/kome
 • Glöm inte att ansöka om andra eventuella tillstånd från berörda myndigheter, tex från Strålskyddsmyndigheten om du ska använda laser i din show.

Har du frågor är du välkommen att kontakta produktionschef Martin Strömberg på 0733-890246 eller martin.stromberg@arenavarberg.se


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00