GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning (GDPR – General Data Protection Regulation) som reglerar hur bland annat organisationer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PuL) från 1998 och  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet.

 

Vi på Arena Varberg AB (org nr 556642-2019) följer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Som ett led i detta kan följande information om hur vi hanterar personuppgifter vara av intresse för dig som har någon form av affärsrelation med Arena Varberg AB.

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Arena Varberg AB är personuppgiftsansvarig. Ordförande Filip Zackrisson. Kontaktuppgift: filip.zackrisson@varberg.se

Personuppgiftsbiträde

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Arena Varberg AB använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Vi ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören och upprättar inga samarbeten med leverantörer som inte efterföljer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Vilka data behandlar Arena Varberg?

Vi lagrar personuppgifter för att kunna hantera offerter, order, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du gör förfrågningar, bokningar, väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och på sociala medier.

Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats. Vi behandlar även fotografier och filmer från våra event och arrangemang som vi har fått tillgång till med ditt samtycke.

När du använder vår hemsida används cookies för att ta fram anonymiserad statistik och rapporter för uppföljning och utveckling av vår verksamhet och hemsida. Uppgifterna behandlas på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla våra tjänster/produkter/hemsida.

 

Hur används informationen vi samlar in och lagrar?

  • Skicka dig nyhetsbrev med information och evenemangstips i syfte att informera och inspirera.
  • Skicka offert, skriva avtal och fakturera i syfte att kunna fullgöra åtaganden mot dig som kund.
  • Efterleva lagkrav (exempelvis bokföringslagen).
  • Foton och filmer (med ditt samtycke) används i marknadsföringssyfte.

Vi gör inte data tillgänglig för tredje part, förutom med våra personuppgiftsbiträden.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål men vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter.

 

Två exempel:

  • Om du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev tas din mailadress bort ur det systemet.
  • Om du anmält att du behöver specialkost till ett specifikt event, tas den informationen bort när den inte längre är aktuell.

För att efterleva övriga lagar som kräver lagring av personuppgifter, exempelvis bokföringslagen, kan lagring av data i vissa fall krävas i upp till 7 år efter avslutad affärsrelation. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Säkerhet

Vi använder relevanta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

 

Dina val och rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid begära att få uppgifter rättade eller radera delar av eller alla dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

 

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att ringa eller skicka mail till oss. Mailadress info@arenavarberg.se Märk mailet GDPR. Telefonnummer: 0340-690200 och be att få tala med GDPR ansvarig.

 

Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Kontaktuppgifter Varbergs kommuns dataskyddsombud


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00