Hållbarhet

Hållbarhet

 

För oss på Arena Varberg är alla de tre delarna (miljö, ekonomisk och social) av hållbarhet av stor vikt. Vi är ett kommunalt bolag som arbetar efter samma mål och policys som kommunens organisation i övrigt. Även vår fastighetsägare Varbergs Fastighets AB är ett kommunalägt bolag.

Miljöbyggnad iDrift

Arena Varberg är först i Sverige att klara den nya miljöcertifieringen Miljöbyggnad iDrift. Miljöbyggnad iDrift är ett nytt, effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift. Tillsammans med vår hyresvärd Varbergs Fastighets AB har vi klarat att genomföra detta. Så här säger de om uppdraget:

”Vårt fastighetsbestånd inrymmer 23 fastigheter. Arena Varberg är en av våra mest komplexa byggnader med sina 8805 kvadratmeter. Första spadtaget togs redan 1936 och så sent som våren 2019 fick arenan en tillbyggnad i en konferensdel på andra våning. Flera av våra byggnader är kulturfastigheter. Vi ser ett stort värde i att kunna använda dem så effektivt som möjligt, anpassat till dagens värld. Vi ska fortsätta certifiera fastighet för fastighet med den kunskap vi fått i och med den här certifieringen. Det känns fint att ha bevisat för oss själva att det går att certifiera en delvis kulturhistorisk byggnad”, säger Bärne Nylin, fastighetschef Varbergs Fastighets AB.

Läs mer om iDrift här: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad-idrift/vad-ar-miljobyggnad-idrift/

Här listar vi några av de viktigaste styrdokumenten som är vägledande i vårt arbete:

• Vision Varberg
• Hållbarhetsmål 2017-2025 – Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun

Med dessa policys och mål som grund tolkar vi dem och gör dem applicerbara i vår verksamhet.

 

FR2000

Arena Varberg är en FR2000-certifierad verksamhet. FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och ISO 45001 och
innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion,
utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens
genomgång. FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

 

 

Att resa hållbart

Vi uppmuntrar gärna våra gäster att resa hållbart och använder i de allra flesta fall tåg i våra egna tjänsteresor. Vi leasar ingen egen bil utan är med i bildelningstjänsten “Rulla”. Från tågstationen är det endast 20 minuters promenad till Arena Varberg om man inte vill ta bussen. Det finns bra förbindelser med Öresundståg från både Göteborg och Köpenhamn/Malmö. Restiden mellan Göteborg och Varberg är cirka 40 minuter.

 

Tillgänglighet på plats och på www.arenavarberg.se

För att underlätta för dig följer här lite tips inför ditt besök på Arena Varberg. Läs mer här >
Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av och använda vår webbplats. Läs mer om den digitala tillgängligheten här >

 

Leverantörer

I samband med upphandling ställer vi konkreta krav på leverantörer avseende hållbarhetsarbete, kompetens och kvalitet. Dessa följs sedan upp löpande under avtalstiden.

En av våra viktigaste leverantörer är vår restauratör. De står för all mat- och dryckesservering på Arena Varberg. Under vår/sommar 2021 upphandlas en ny restauratör vilken förhoppningsvis ska tillträda hösten 2021.

Vår städfirma städar dagligen våra lokaler, idrottshallen och omklädningsrummen. Givetvis inhandlas endast miljömärkta produkter. I både restauratörens- och städfirmans fall ansvarar entreprenören för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Varbergs Fastighets AB – vår fastighetsägare

Vår fastighetsägare Varbergs Fastighets AB är sedan 2017 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Läs mer om hållbarhetsarbetet och hur det påverkar oss som hyresgäst här: VFAB Hållbarhetsarbete

 

2019 har vi tillsammans med VFAB installerat bikupor i Nöjesparken och sedan dess slungat honung varje år!

Biodling

Biodling Arena Varberg
Honung från nöjesparken
Biodling Arena Varberg

Solceller

Solceller Arena Varberg

En del av VFABs hållbarhetsutveckling av Arena Varberg har inneburit installation av solceller på en av våra väggar. Solceller är även installerade på delar av taket.


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00