Om oss

Martin Josander

VD

0340 - 69 02 05

Martin Strömberg

Produktionschef

0340 - 69 02 09

Anna-Karin Ny

Projektledare / Säljare möten

0340 - 69 02 02

Frida Wengholm

PROJEKTLEDARE / SÄLJARE nöjen

0340 - 69 02 12

Matilda Schough

Eventmanager - strategi

0340 - 69 02 08

Maria Östby

Ekonomi / Arenakoordinator

0340 - 69 02 01

Daniel Andréasson

Kommunikatör

0340 - 69 02 10

Camilla Bourdette

ARENAKOORDINATOR

0340 - 69 02 04

Selma Causevic

Arenakoordinator

0340 - 69 02 00

Max Krook

Eventtekniker / Vaktmästare

0340 - 69 02 06

Robin Evertsson

Vaktmästare

0340 - 69 02 00

FISNIK

Fisnik Kameraj

Eventtekniker - Vaktmästare

0340 - 69 02 07

Arena Varberg – organisation

 

Arena Varberg är ett kommunalt bolag ägd av Varbergs Stadshus AB. Varbergs stadshus AB är moderbolag till samtliga bolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar som ägare till kommunens olika dotterbolag. Styrelsen består av kommunstyrelsens ledamöter. Varje bolags styrelse och direktion har ansvar för bolagens verksamheter och består av politiker som utses av kommunfullmäktige.

 

Vårt uppdrag

 

Arena Varberg AB:s uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg. Bolagets verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer och i enlighet med ägarens målsättning samt bedrivas i syfte att ge värde för kommunen, medborgarna och näringslivet. Verksamheten skall primärt bedrivas i och i anslutning till anläggningen Arena Varberg, men även på andra platser i kommunen varvid nyttan för kommunen, boende och besökare skall vara bestämmande. Konkurrenssituationen gentemot det privata näringslivet skall alltid beaktas. Bolagets självförsörjningsgrad i förhållande till kostnader i lagt budget, ska över tid, uppgå till minst 45 procent.

 

Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt

 

Arena Varberg har samma vision och verksamhetsidé som Varbergs kommun. Vi ska vara “Västkustens kreativa mittpunkt” där vi förenklar människors vardag och inspirerar dem att uppnå sina drömmar. Med vision och verksamhetsidé som bas har vi formulerat vår målbild: “Västkustens mest kreativa och hållbara arena”.

 

Vårt erbjudande och kundlöfte 

 

Vi erbjuder kreativa lösningar med lokaler, mat, teknik, projektledning inom konferens, mässa, nöje och sport för grupper mellan 100-5000 personer.

 

Vi lyssnar lyhört på kunden och tar fram kreativa, relevanta lösningar. Engagemanget är starkt och vi agerar alltid professionellt.  Vi levererar genom ett varmt, personligt och professionellt engagemang, flexibla lösningar med respekt och ödmjukhet såväl internt som externt.

 

FR2000

 

Ordning och reda i verksamheten är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Ett bra jobb leder till nöjda kunder, vilket på sikt leder till fler och bättre affärer. Krångligare än så är det inte. Genom att implementera ledningssystemet FR2000 visar vi vårt åtagande för att uppfylla interna som externa förväntningar på högsta nivå. FR2000 baseras på ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 och ger oss en tydlig och strukturerad ram för att säkerställa att vi levererar produkter och tjänster av högsta kvalite. Läs mer om FR2000.

Arena Varberg AB styrelse

 

Ledamöter:

Ordförande: Per-Olof Johansson (KD)
Vice ordförande: Julia Nord Axelsson (S)
Elisabeth Parmler (M)
Monica Larsson (SD)
Morgan Fagerström (S)
Ersättare:
Jesper Hultén (M)
Robert Petersson (SD)

ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00