Tillgänglighetsredogörelse för arenavarberg.se

Tillgänglighet för www.arenavarberg.se

 

Arena Varberg AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Vad är digital tillgänglighet?

 

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

 

Rapportera brister

 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du inte kan använda webbplatsen, upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss via vårt formulär nederst på sidan så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till info@arenavarberg.se

ring oss på 0340-690200

 

Tillsyn

 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

 

Vi har uppskattat tillgängligheten på webben utan granskning och ser att den är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Med start i augusti 2021 kommer hemsidan genomgå en granskning och därefter uppdateras enligt EU-standard för tillgänglighet.

 

Senaste bedömningen gjordes den 2021-04-20

Senaste versionen av webbplatsen publicerades den

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-04-20


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00