Nöjesparken är Varbergs äldsta park 

 

1932 anlades Nöjesparken och blev då Varbergs nya folkpark. Man ville bidra till att höja publikens bildning och satsade därför på en omfattande teaterverksamhet. Här fanns två dansbanor, utomhusscen och serveringsterrass. Nöjesparken är naturskönt belägen intill Påskbergsskogen och granne med Påskbergsvallen. I Nöjesparken ligger idag utescenen och Rotundan vilka används för olika evenemang under sommaren. Parken är inhägnad och har förstärkt gräs vilket även gör platsen perfekt för stora sommarkonserter.

 

Under våren 2019 fick parken en välbehövlig uppfräschning. Det gamla träplanket är ersatt med ett nytt grönt smidesstaket, vilket har öppnat upp parken mot Påskbergsskogen och skapat en ljusare och luftigare känsla. Parken har även fått större grönytor och flera nya fina planteringar. Dammen har rustats upp och sjuka träd har plockats bort och ersatts med fler och yngre träd. Ljussatta gångstråk och effektbelysta träd gör att parken även kvällstid är trivsam med ökad trygghet.

 

Nöjesparken bifolkas

 

Varbergs Biodlarförening har installerat två vackra bikupor som det surras mycket omkring! Bina trivs bland Nöjesparkens vackra planteringar, buskar och träd – och de trivs med bina! För skötsel av parken står Hamn- och gatuförvaltningen. Nästa gång ni är och hälsar på oss, be om att få smaka på den goda honungen!

Teknisk information

Max antal personer för utomhuskonsert/arrangemang: 5000

Max antal sittplatser vid utescenen: 170 (upptill 230 med extra bänkar)

Max antal personer i Rotundan: 600


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00