Nöjesparken

Nöjesparken är Varbergs äldsta park och var från början Varbergs folkpark, naturskönt belägen intill Påskbergsskogen och granne med Påskbergsvallen. I Nöjesparken ligger utescenen och Rotundan som används för olika evenemang under sommaren.

 

Parken är inhägnad och har förstärkt gräs vilket även gör platsen perfekt för stora sommarkonserter. Eventrestaurangen har fulla rättigheter i hela vår anläggning inklusive Nöjesparken.

 

Under våren 2019 fick parken en välbehövlig uppfräschning. Det gamla träplanket är ersatt med ett nytt grönt smidesstaket, vilket har öppnat upp parken mot Påskbergsskogen och skapat en ljusare och luftigare känsla. Parken har även fått större grönytor och flera nya fina planteringar. Dammen har rustats upp och sjuka träd har plockats bort och ersatts med fler och yngre träd. Ljussatta gångstråk och effektbelysta träd gör att parken även kvällstid är trivsam med ökad trygghet.

 

Under sommaren har bikupor installerats och under en snar framtid kommer planket mot Påskbergsvallen fyllas med vackra och väldoftande klätterväxter. Kryddväxter kommer planteras till både kökets, binas och insekternas stora glädje. Investeringen i bikupor och växtvägg görs gemensamt mellan fastighetsägaren VFAB och vi som sköter driften av anläggningen, Arena Varberg. Att ”bifolka” Nöjesparken är ett medvetet bidrag i båda bolagens arbete med hållbarhet. Tidigare har även solcellspaneler installerats på hela anläggningens södersida och tak.

Teknisk information

Max antal personer för utomhuskonsert/arrangemang: 5000

Max antal sittplatser vid utescenen: 170 (upptill 230 med extra bänkar)

Max antal personer i Rotundan: 600


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00