Hållbarhetsdagen

HÅLLBARHETSDAGEN: KLIMAT OCH JÄMSTÄLLDHET

 

I november arrangerades Hållbarhetsdagen Halland för femte året i rad här på Arena Varberg. En rad kända namn delade med sig av forskning och insikter om möjligheterna inom klimat och jämställdhetsfrågor, vilket var dagens tema. För oss på Arena Varberg är alla de tre delarna (miljö, ekonomisk och social) av hållbarhet av stor vikt. Som ett kommunalt bolag arbetar vi efter samma mål och policys som kommunens organisation i övrigt.

Några av våra hållbarhetsmål

Våra mål grundar sig i kommunstyrelsens prioriterade målområden. Vi läser dem, tolkar dem och applicerar dem på vår verksamhet. Här är ett urval av hållbarhetsmålen och hur vi jobbar med dem:

  • Gästen ska känna sig trygg

Inför varje evenemang skickas ett “välkomstmail” ut till biljettköparen där de informeras om vikten av att komma i tid, garderob, mat och tillgänglighet mm. Här finns också information om evenemangssäkerhet och tips på hur man tar sig till Arena Varberg på ett hållbart sätt. Inför ditt besök

  • Sortera avfall på gästnivå

I hemmet är det idag en självklarhet att källsortera, men hur är det på jobbet? När du är på konferens eller en konsert hos oss kan du sortera i ett flertal olika fraktioner.

  • Upphandla hållbart

I upphandlingsförfarandet ställer vi alltid krav på social hållbarhet såsom kollektivavtal och arbetsmiljö, men även att företaget i fråga är ekonomiskt stabilt och pålitligt.

Våra hållbarhetsmål

Våra mål grundar sig i kommunstyrelsens prioriterade målområden. Vi läser dem, tolkar dem och applicerar dem på vår verksamhet. Här är ett urval av hållbarhetsmålen och hur vi jobbar med dem:

  • Gästen ska känna sig trygg

Inför varje evenemang skickas ett “välkomstmail” ut till biljettköparen där de informeras om vikten av att komma i tid, garderob, mat och tillgänglighet mm. Här finns också information om evenemangssäkerhet och tips på hur man tar sig till Arena Varberg på ett hållbart sätt. Inför ditt besök

  • Sortera avfall på gästnivå

I hemmet är det idag en självklarhet att källsortera, men hur är det på jobbet? När du är på konferens eller en konsert hos oss kan du sortera i ett flertal olika fraktioner.

  • Upphandla hållbart

I upphandlingsförfarandet ställer vi alltid krav på social hållbarhet såsom kollektivavtal och arbetsmiljö, men även att företaget i fråga är ekonomiskt stabilt och pålitligt.

Varbergs kommun hållbarhetsmål

Verktyg som skapar miljö- och klimatnytta

 

Arena Varberg är först i Sverige att klara den nya miljöcertifieringen Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift. Läs mer om Miljöbyggnad iDrift
ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00