KONSTPASSAGEN

KONSTPASSAGEN

Ett öppet rum för måleri och fotografi – Utställningen visas 16aug-15oktober i gallerian på Arena Varberg.

Konstnärerna Ann-Louise Sandahl och Ann-Sofi Molin skiljer sig mycket åt vad gäller teknikval, motiv och avsikter. Genom att sammanföra deras verk tydliggörs både olikheter och det som förenar, vilket kan ge oss som ser fler dimensioner och nya tankar. Detta är min förhoppning!

”Kortfattat handlar mitt måleri om färgens materialitet och om betydelser som uppstår i olika skikt i måleriprocessen” skriver Ann-Louise Sandahl i en egen text. Hon målar i olja eller akryl; en abstrakt värld av färger i lager på lager och ristningar som frilägger underliggande lager på duken. Metoden anknyter till gamla handskrifter på pergament – palimpsest är det grekiska ordet – där samma underlag återanvänds gång på gång för nya budskap. Ett bärande tema är också tid: den komprimerade eller utdragna tiden – men även ögonblicket då ett verk fullbordas är avgörande. ”Tiden träder fram som en stämning, ett stråk eller reflektion om det flyktiga medium vi alla innefattas i: det förflutna, nuet, framtiden, i evig tid.” Förutom att måla ägnar sig Sandahl åt att undervisa och forska om konst, bild och visuell kultur.

Ann-Sofi Molins fotografier inbjuder också till reflektion och eftertanke. Samtidigt är det dokumentära – Platsen och Berättelsen, sammanhanget – viktigt för henne. Hon planerar sina projekt noga inför varje utställningstillfälle. I denna utställning sammanförs ett porträtt med ett landskap. Fotografierna handlar om kvinnlig identitet och naturen och landskapet som en del av den identiteten. Det som händer i mötet är att den enskilda bildens och bildparets uttryckskraft förstärks. Molin arbetar både analogt, med framkallning i mörkrum, och med digitalt fotografi. Resultatet är kontrastrika svartvita eller skört färgsatta fotografier med tydligt innehåll; utsnitt av verkligt liv: natur, människa.

/Eva Skogar

Historien om Konstpassagen

2017 uppkom idén om att skapa ett konstgalleri i lokalen på Arena Varberg som redan hade namnet “Gallerian”. Gallerian är en ljus passage med fönster på ena sidan och en blank vägg på andra sidan – en perfekt plats för konstutställningar. Konstpassagen är även ett uppskattat inslag för våra konferens- och evenemangsgäster att vila ögat på. Här berättar kurator Eva Skogar om arbetet, Konstpassagen en historia » Konstpassagen historia del 2

Datum

16 aug 2021 - 28 okt 2021
Utgånget

Tid

måndag-fredag
08:00 - 16:00

Plats

GALLERIAN

Gallerian ligger på plan 1, hiss finns tillgänglig

Kategori

Arrangör

Arena Varberg - KKV varberg
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00