fbpx

Covid-19

Information om Arena Varbergs hållning gällande Coronaviruset

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 1 nov och begränsningen innebär ett maxantal på 300 deltagare. Under denna period, som vi ännu inte vet hur lång den blir, kommer Arena Varberg inte ha något evenemang med fler än 300 samtidiga besökare. Förbudet kommer omprövas ofta och när det sedermera lyfts står vi redo att genomföra planerade evenemang.

 I övrigt följer Arena Varberg händelseutvecklingen och anpassar oss efter tillkommande direktiv från myndigheter och kommunledning. läs mer nedan.

 

 

ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR DITT BESÖK MED ANLEDNING AV COVID-19

Uppdaterades 2020-10-29

För oss på Arena Varberg är det enormt viktigt att du som kund känner dig säker och trygg när du besöker någon av våra shower , konferenser eller sportarrangemang. På den här sidan presenterar vi alla de åtgärder vi gör på arenan, för att skapa utökad säkerhet med anledning av Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden vår verksamhet efter rådande riktlinjer. Vi följer också händelseutvecklingen noga och arbetar ständigt med åtgärder för våra gästers och vår personals trygghet och säkerhet.

VAD GÄLLER FÖR MIG SOM GÄST?

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, så ber vi dig stanna hemma och välkomnar tillbaka dig vid ett annat tillfälle, när du är frisk igen. Vi uppmanar alla som planerar att delta i våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I våra mail inför besöket, informerar vi också om vilka åtgärder vi gjort på arenan för att skapa utökad säkerhet och påminner om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. Får du Corona-liknande symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta vår biljettkassa för ombokning.

VAD GÄLLER FÖR ARENA VARBERGS PERSONAL?

För personalen gäller naturligtvis att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. Alla som jobbar med våra evenemang uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning.

FLER ÅTGÄRDER FÖR DIN TRYGGHET

  • Vi har reducerat antal publikplatser och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer gällande maxantal.
  • Vi har anpassat möbleringen för att skapa utrymme mellan sällskap och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd mellan olika sällskap.
  • Insläpp i lokalen genomförs med avstånd mellan varje sällskap, genom bl.a. olika ankomsttider.
  • Vi har värdar och värdinnor på plats på arenorna, som hjälper till med säker placering av gästerna.
  • Vi påminner våra gäster om god handhygien och om att hålla avstånd, med hjälp av skyltning i garderob och utanför lokalen.
  • Vi har flera stationer med handsprit på arenan, bland annat vid hovmästarpulpeten.
  • Vi följer aktuella riktlinjer för restaurang/servering och all dryck beställs vid bordet, då barförsäljning just nu inte är tillåtet.
  • Riskbedömning utförs regelbundet utifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkares rekommendationer.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VAD GÄLLER VID EVENEMANG SOM FLYTTAS TILL NYTT DATUM?

Information om vad som gäller för just den föreställning som du ska gå på hittar du på respektive föreställningssida.  Har du köpt dina biljetter via ett annat bolag så behöver du kontakta det aktuella bolaget.

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG HAR YTTERLIGARE FRÅGOR INFÖR MITT BESÖK?

Du kan alltid kontakta Arena Varbergs reception om du har några frågor. Du når dem på info@arenavarberg.se eller via telefon på 0340-690200 måndag-fredag mellan kl 08.00 – 16.00.

HAR DU YTTERLIGARE FUNDERINGAR KRING CORONAVIRUSET?

För fler frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

För ytterligare information om Coronaviruset, så hänvisar vi till krisinformation.se, där ansvariga myndigheternas information om coronaviruset presenteras:
Information om coronaviruset på krisinformation.se