Covid-19

Information om Arena Varbergs hållning gällande Coronaviruset

 

Arena Varberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar oss efter dem. Det här gäller från och med 29e september 2021 »

Allt du behöver veta inför ditt besök med anledning av Covid-19

 

Uppdaterades 2021-09-27

För oss på Arena Varberg är det enormt viktigt att du som kund känner dig trygg när du besöker någon av våra shower, konferenser eller sportarrangemang. Här kan du ta del av de åtgärder vi gör på arenan, för att skapa utökad säkerhet med anledning av Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden vår verksamhet efter rådande riktlinjer. Vi följer också händelseutvecklingen noga och arbetar ständigt med åtgärder för våra gästers och vår personals trygghet och säkerhet.

 

Vad gäller för mig som gäst? 

 

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, ber vi dig stanna hemma och välkomnar dig tillbaka vid ett annat tillfälle, när du är frisk igen. Vi uppmanar alla som planerar att delta i våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I våra mejl inför besöket, informerar vi också om vilka åtgärder vi gjort på arenan för att skapa utökad säkerhet. Får du Corona-liknande symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta vår biljettkassa för ombokning.

 

Vad gäller för Arena Varbergs personal? 

 

För personalen gäller naturligtvis att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. Alla som jobbar med våra evenemang uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning.

 

Fler åtgärder för din trygghet

 

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer gällande maxantal.
  • Vi har anpassat möbleringen för att skapa utrymme mellan sällskap och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd mellan olika sällskap.
  • Insläpp i lokalen genomförs med avstånd mellan varje sällskap, genom bland annat olika ankomsttider.
  • Vi har värdar och värdinnor på plats på arenorna, som hjälper till med säker placering av gästerna.
  • Vi påminner våra gäster om god handhygien och om att hålla avstånd, med hjälp av skyltning i garderob och utanför lokalen.
  • Vi har flera stationer med handsprit på arenan, bland annat vid hovmästarpulpeten.
  • Vi följer aktuella riktlinjer för restaurang/servering.
  • Riskbedömning utförs regelbundet utifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkares rekommendationer.

Vad gäller vid evenemang som flyttats till annat datum?

 

Information om vad som gäller för just den föreställning som du ska gå på hittar du på respektive föreställningssida.  Har du köpt dina biljetter via ett annat bolag så behöver du kontakta det aktuella bolaget.

 

Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor inför mitt besök?

 

Du kan alltid kontakta Arena Varbergs reception om du har några frågor. Du når oss på info@arenavarberg.se eller via telefon på 0340-690200 måndag-fredag mellan kl 08.00 – 16.00.

 

Har du ytterligare funderingar kring Coronaviruset?

För fler frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

För ytterligare information om Coronaviruset, så hänvisar vi till krisinformation.se, där ansvariga myndigheternas information om coronaviruset presenteras:
Information om coronaviruset på krisinformation.se


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00