fbpx
 

Hållbarhet

Hållbarhet

För oss på Arena Varberg är alla de tre delarna (miljö, ekonomisk och social) av hållbarhet av stor vikt. Vi är ett kommunalt bolag som arbetar efter samma mål och policys som kommunens organisation i övrigt. Även vår fastighetsägare Varbergs Fastighets AB är ett kommunalägt bolag. Här listar vi några av de viktigaste styrdokumenten som är vägledande i vårt arbete:

 

• Vision Varberg
• Hållbarhetsmål 2017-2025 – Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun

 

Med dessa policys och mål som grund tolkar vi dem och gör dem applicerbara i vår verksamhet.

 

Att resa hållbart

Vi uppmuntrar gärna våra gäster att resa hållbart och använder i de allra flesta fall tåg i våra egna tjänsteresor. Från tågstationen är det endast 15 minuters promenad till Arena Varberg om man inte vill ta bussen. Det finns bra förbindelser med Öresundståg från både Göteborg och Köpenhamn/Malmö. Restiden mellan Göteborg och Varberg är cirka 40 minuter.

 

Leverantörer

I samband med upphandling ställer vi konkreta krav på leverantörer avseende hållbarhetsarbete, kompetens och kvalitet. Dessa följs sedan upp löpande under avtalstiden.

 

En av våra viktigaste leverantörer är Eventrestaurangen. De står för all mat- och dryckesservering på Arena Varberg. De erbjuder bland annat alltid miljömärkt mat och serverar alltid klimatkompenserat kaffe. Här berättar ägaren till Eventrestaurangen i Varberg AB, Michael Svensson, själv om sitt arbete:

 

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet. Vi är länken mellan våra leverantörer och gäster/kunder samt omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsvision är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

 

Efterfrågan på varor med ekologisk märkning eller miljömärkning ökar och dagens restauranggäster ställer höga krav på att det som serveras är hållbart och etiskt producerat.
Att kunna erbjuda ett stort utbud av hållbara produkter är idag en självklarhet.

 

Rädda bra mat till ett ännu bättre pris – genom att vara en del av ResQ Club är vi med i kampen om att minska på matsvinnet. Att halvera Europas matsvinn från restaurang – och hotellsektorn till år 2030 hjälper vi vår planet genom att minska koldioxidutsläppen.
Vi arbetar även för att minska den avfallsmängd som vi genererar och sorterar ut biologiskt avfall.

 

Allt vårt kaffe är klimatkompenserat, KRAV- och Fair Trade-märkt. Ett av våra hållbarhetsmål är att 2025 skall 50% av alla engångsartiklar vi använder i vår verksamhet bestå av fossilfri råvara eller återvunnen fossil råvara.

 

Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att vi verkar för en hållbar utveckling i samhället.

 

En annan viktig leverantör är vår städfirma som dagligen städar våra lokaler, idrottshallen och omklädningsrummen. Givetvis inhandlas endast miljömärkta produkter. I både restauratörens- och städfirmans fall ansvarar entreprenören för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Varbergs Fastighets AB – vår fastighetsägare

Vår fastighetsägare Varbergs Fastighets AB är sedan 2017 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Läs mer om hållbarhetsarbetet och hur det påverkar oss som hyresgäst här: VFAB Hållbarhetsarbete

 

Tillsammans med VFAB har vi installerat bikupor i Nöjesparken. Snart ska vi slunga vår första honung!

Biodling

Biodling Arena Varberg
Biodling Arena Varberg

Solceller

Solceller Arena Varberg

En del av VFABs hållbarhetsutveckling av Arena Varberg har inneburit installation av solceller på en av våra väggar.