Vi är Varbergs största mötesplats

 

Vi som jobbar här älskar att fixa, trixa, planera, fundera – och att överraska! För oss finns inget viktigare än att du alltid ska vara hundraprocentigt nöjd med ditt arrangemang både före, under tiden och efteråt.

 

Sparbankshallen, Nöjeshallen, Entréhallen, Gallerian och Rotundan är de lokaler vi använder för de olika ändamålen. Sommartid har vi även Nöjesparken och utescenen till vårt förfogande. Vi har dessutom flera mycket flexibla konferens- och mötesrum som alla är utrustade för hybrida möten.

 

Vi kan stora möten! Till vår hjälp har vi smarta web-baserade eventverktyg som gör det möjligt för oss att hjälpa er med inbjudningar, anmälningar, biljettförsäljning, utvärderingar och annat.

 

Så vare sig ni är femtio eller femhundra personer och oberoende av om ni vill ha mat, underhållning, blomsteruppsättningar, ljud, ljus eller helt enkelt bara ett funktionellt och trivsamt mötesrum – vi fixar det!

Vi som jobbar här

Offert-
förfrågan

GDPR

Sparbankshallen

Inför ditt besök

Arena Varberg – organisation

 

Arena Varberg är ett kommunalt bolag ägd av Varbergs Stadshus AB. Varbergs stadshus AB är moderbolag till samtliga bolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar som ägare till kommunens olika dotterbolag. Styrelsen består av kommunstyrelsens ledamöter. Varje bolags styrelse och direktion har ansvar för bolagens verksamheter och består av politiker som utses av kommunfullmäktige.

 

Vårt uppdrag

 

Arena Varberg AB:s uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg. Bolagets verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer och i enlighet med ägarens målsättning samt bedrivas i syfte att ge värde för kommunen, medborgarna och näringslivet. Verksamheten skall primärt bedrivas i och i anslutning till anläggningen Arena Varberg, men även på andra platser i kommunen varvid nyttan för kommunen, boende och besökare skall vara bestämmande. Konkurrenssituationen gentemot det privata näringslivet skall alltid beaktas. Bolagets självförsörjningsgrad i förhållande till kostnader i lagt budget, ska över tid, uppgå till minst 45 procent.

 

Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt

 

Arena Varberg har samma vision och verksamhetsidé som Varbergs kommun. Vi ska vara “Västkustens kreativa mittpunkt” där vi förenklar människors vardag och inspirerar dem att uppnå sina drömmar. Med vision och verksamhetsidé som bas har vi formulerat vår målbild: “Västkustens mest kreativa och hållbara arena”.

 

Vårt erbjudande och kundlöfte 

 

Vi erbjuder kreativa lösningar med lokaler, mat, teknik, projektledning inom konferens, mässa, nöje och sport för grupper mellan 100-5000 personer.

 

Vi lyssnar lyhört på kunden och tar fram kreativa, relevanta lösningar. Engagemanget är starkt och vi agerar alltid professionellt.  Vi levererar genom ett varmt, personligt och professionellt engagemang, flexibla lösningar med respekt och ödmjukhet såväl internt som externt.


ARENA VARBERG
Kattegattsvägen 26
432 50 Varberg

info@arenavarberg.se

0340 - 69 02 00